top of page

RAD NA ODNOSIMA

komunikacija
medijacija
rješavanje konflikata

rast i razvoj 

škola 

odgoj 

bottom of page