top of page

O nama

Boris Hudina

Boris Hudina, profesor psihologije, bavi se edukacijom iz područja grupnog i individualnog rada, team buildinga i managementa, komunikacije, donošenja odluka, profesionalnog stresa, kriznih intervencija, mobbinga, te emocionalnog doživljavanja i izražavanja. Predavao je psihologiju menadžmenta na Veleučilištu za poduzetništvo Vern.

Radi individualno i grupno psihološko savjetovanje i terapiju, medijaciju, superviziju i coaching. Provodi ispitivanja psihosocijalne klime u organizacijama, procjenu ljudskih potencijala, te selekciju i klasifikaciju kadra.

Vodi firmu HD-pro d.o.o. za savjetovanje za osobni razvoj i poslovne promjene.

REAKCIJE KORISNIKA

"Rad na sebi iznimno je težak, ali uz pomoć pravih ljudi vrlo moguć i zadovoljavajuć"

Ivana

 

“Hvala na profesionalizmu i  pruženoj pomoći.”

Marija

 

“Moj odnos sa sinom puno je kvalitetniji nakon naših susreta”

Neven

Boris Hudina

Feđa Hudina, diplomirani socijalni radnik, specijalizant psihoterapije smjera Transakcijske analize i edukant Seksualne terapije. Komunikacijski stručnjak koji je znanja stjecao radeći kao novinar, urednik te menadžer komunikacija u jednoj od top 10 hrvatskih multinacionalki.

Radi individualna savjetovanja/coaching i psihoterapiju baziranu na postavkama Transakcijske analize te seksualnu terapiju. 

bottom of page